سوالات تستی

 0سیستم عامل مقدماتی(سه فصل اول)

 

 

ارتباطات و اطلاعات (فصل اول)


نام درس: 0سیستم عامل مقدماتی(سه فصل اول)

ارتباطات و اطلاعات (فصل اول)

گروه رایانه جرقویه سفلی

تاریخ:

نام و نام خانوادگی

سال تحصیلی

زمان : 45 دقیقه

سوالات تستی

 

1-     با کدام دکمه ماوس عملDrag & Drop انجام می‌شود؟

الف)کلید راست                           ب)کلید چپ                                ج)کلید وسط                             د)کلید وسط

2-     برای ایجاد فضای خالی در هنگام تایپ و تایپ علائم بالایی کلیدهای دو علامته  صفحه کلید به ترتیب از چه کلیدهایی استفاده می‌شود؟

الف)BackSpace  ، Ctrl             ب)Space  ، Shift                       ج)Back Space ، Alt               د)Space، Alt

3-     نوار افقی در پایین نقطه میز کار که شامل برنامه های در حال کار ، منوی شروع و سایر ابزارهای مورد نیاز می‌باشد , چه نام دارد؟

الف)Task Bar                          ب)Title Bare                            ج)Status Bar                         د)Menu Bar

4-     کدام شامل برنامه های اجرایی و و کاربردی نصب شده بر روی سیستم است؟

الف)My Computer                  ب)My Document                     ج)All Programs                    د)Contorol Panel

5-     برای قرار دادن کامپیوتر به حالت Hibernate  از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف)Ctrl + Restart                  ب)Shift + Stand By                  ج)Alt + Turn Off                  د)Shift + Restart

6- با قرار دادن کامپیوتر به حالت . . . . . . . . .  برنامه های در حال اجرا و وضعیت فعلی آنها را  از حافظه RAM بر روی دیسک سخت ذخیره می‌شود.

الف)Turn Off                           ب)Restart                                ج)Stand By                           د)Hibernate

7-     برنامه ماشین حساب را از  . . . . . .  اجرا می‌کنیم.

الف)Start / All Programs / Accessories                                  ب)Start / Accessories / Programs

ج)Start / Contorol Panel / Accessories                                  د)Task Bar / All Programs / Accessories

8- هدف از انجام عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه‌ها چیست؟

الف)اجرای برنامه                         ب)حذف برنامه                             ج)کشیدن و رها کردن                 د)جابجایی آیکن

9-در صورتیکه محتوای پنجره بیشتر از ابعاد پنجره باشد توسط کدام نوار می‌توان محتویات را جابه جا و مشاهده کرد؟

الف)Status Bar                        ب)Scroll Bar                           ج)Tools Bar                          د)Title Bar

10با استفاده از کدام گزینه می‌توان پنجره را به حداکثر مقدار ممکن تغییر اندازه داد؟

الف)Minimize                          ب)Restore                               ج)Close                                 د)Maximize

11-در ویندوز برای تغییر اندازه پنجره به میزان دلخواه چگونه عمل می‌کنیم؟

الف)روی دکمه‌های       و      کلیک می‌کنیم                                        ب)نوار عنوان را درگ می‌کنیم

ج)لبه‌های پنجره را به روش Drag & Drop کشیده و رها می‌کنیم           د)امکان تغییر اندازه پنجره وجود ندارد

12-  کدام یک از اشامی زیر برای نام پوشه غیر مجاز است؟

الف)COM1                              ب)LPT1                                   ج)CON                                 د)همه موارد

13-کدام یک از پسوندهای زیر برای فایلهای گرافیکی است؟

الف)EXE                                  ب)BMP                                    ج)TXT                                  د)WAV

14-کدام پنجره ساختار سلسله مراتبی از درایوها و پوشه‌ها و فایل‌ها و . . .  را نمایش می‌دهد؟

الف)Windows Explorer           ب)Internet Explorer               ج)Recycle Bin                       د)My Document

15-در هنگام مرتب سازی محتویات یک پنجره یا آیکن‌های دسک تاپ کدام گزینه از Arrange Icon By ، آنها را به ترتیب آخرین تغییر نمایش می‌دهد؟

الف)Size                                   ب)Type                                    ج)Modified                           د)Auto Arrange

16-هنگام نمایش محتویات یک پنجره کدام باعث می‌شود فهرست پوشه‌ها و فایل‌ها را همراه جزئیات و مشخصات کاملتر نمایش دهد؟

الف)Thumbnails                      ب)List                                      ج)Details                               د)Icons

17- وظیفه دکمه             از نوار ابزار استاندارد چیست؟

الف)حذف فایل و پوشه                  ب)لغو عمل قبلی                            ج)نسخه برداری از فیل و پوشه       د)رفتن به پنجره مرحله بالاتر

18-کدام یک از گزینه‌های زیر از نوار ابزار اطلاعات داخل پنجره را به روز رسانی می‌کند؟

الف)                                         ب)                                            ج)                                          د)       

 

19-جهت انتقال فایل‌ها و پوشه‌های انتخاب شده از کدام استفاده می‌شود؟

الف)Edit / Cut                          ب)File / Cut                             ج)Ctrl + X                            د)الف و ج

20-کدام کلید میانبر برای بستن پنجره استفاده می‌شود؟

   الف)Ctrl+ C                          ب)Alt + F4                               ج)Ctrl + A                            د)ESC

21-روش سریع برای کپی فایل و پوشه به فلاپی دیسک کدام است؟

الف)Edit / Copy                       ب)Send To                               ج)Copy از نوار ابزار استاندارد      د)Ctrl + C

22-فایل‌ها و پوشه‌ها ی حذف شده در کجا قرار می‌گیرند؟

الف)My Document                  ب)My NetWork Place            ج)Recycle Bin                       د)Start Menu

23- با کدام دستور می‌توان فایل‌ها و پوشه‌ها ی حذف شده را بازیافت کرد؟

الف)Empty Recycle Bin          ب)Restore                               ج)Find                                   د)Save

24-کدام صفت فایل سبب می‌شود ، به صورت عادی در Explorer دیده نشود؟

الف)Hidden                              ب)Read Only                           ج)Archive                             د)الف و ب

25-کاراکترهای جایگزین در هنگام جستجو کدام هستند؟

الف)/  و  *                                 ب)*و ?                                      ج)&و ?                                  د)? و +

26-در کادر محاوره ای Folder Option برای اضافه نمودن قالب جدید یا تغییر قالب فایلها از چه سربرگی استفاده می‌کنیم؟

الف) General                           ب)File Type                             ب)View                                 د)Offline File

27-برای سوئیچ بین پنجره‌های باز از کلیدهای . . . . .  استفاده می‌شود؟

الف)Alt +F4                             ب)Ctrl + ESC                          ج)Alt  + Tab                         د)Ctrl + Tab

28-به چه قسمتی از هارد دیسک دیسک منطقی گفته می‌شود؟

الف)به هر یک از درایوهای دیسک سخت                                           ب)به تمام فضای دیسک سخت

ج)به درایو C                                                                              د)به درایو CD-ROM

28- برای جستجو و پیدا کردن محل فایها و پوشه‌ها از کدام استفاده می‌شود؟

الف)Search                              ب)Find                                     ج)Explorer                           د)Properties

29-در کدام گزینه نوع ارتباط دو طرفه ناقص است؟

الف)رادیو                                   ب)بی‌سیم                                    ج)تلفن                                    د)هیچکدام

30-تفاوت بالاترین و پایین ترین فرکانس‌هایی که یک سیستم ارتباطی آنالوگ می‌تواند ارسال کند  . . . .  است؟

الف)سرعت انتقال اطلاعات              ب)پهنای باند                                ج)جهت انتقال                           د)سیگنال

 


سوالات تشریحی

                                              

 

 

31- جاهای خالی را پر کنید.(2)

الف)Stand Bye  کامپیوتر را  . . . . . .

ب). . . . .  آیکنی است که آدرس و مشخصات پوشه و برنامه اجرایی را در خود نگه می‌دارد

ج)به سیگنالهای پیوسته . . . . . . . و به سیگنالهی گسسته . . . . . .  می‌گویند

 

32- درستی و نادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.(2)

الف)Ctrl + V کلید میانبر دستور Paste  می‌باشد

ب)از دستور Empty Recycle Bin برای بازگرداندن فایل و پوشه حذف شده استفاده می‌شود؟

ج)از ناحیه وظیف می‌توان نام فایل و پوشه را عوض کرد و همچنین آنهارا کپی و منتقل کرد

د)با کلیک راست روی فایل یا پوشه می‌توان اندازه آنها را دید

 

33- با انتخاب گزینه Show Hidden Files and Folders چه اتفاقی می‌افتد؟(1)

34- Multi Tasking یعنی چه؟(5/0)

35- دو روش برای تغیر نام فایل و پوشه را نام ببرید(5/0)

36- چگونه می‌توان چند فایل و پوشه غیر مجاور را انتخاب کرد؟(1)

37- تفاوت حذف فیزیکی و منطقی را شرح دهید.(1)

38- نویز را تعریف کنید و دو نمونه نام ببرید(1)

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ | ٥:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حمید محمدی نصرآبادی | نظرات ()